Манастир Св. Ђорђа

Манастир Св. Ђорђа
МЕЛНИЦА

понедељак, 28. септембар 2015.

ПОСЛЕДЊЕ БОЈНО ПОЉЕ СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА. СНЕГОВИ МИЏОРА. РАЗГОВОР СА МАЈКОМ БОЖЈОМ

         - из најновије Богдановићеве књиге "Зид" *  -
_________________________  

ПОСЛЕДЊЕ БОЈНО ПОЉЕ

Чист папир је једино бојно поље које је још преостало, перо једино активно бојно копље, а једино јунаштво оно које се показујена празном листу хартије. Зато су и највећи данашњи јунаци онипесници који своју храброст показују на том пољу с тим оружјем.
Стојан Богдановић је један од неустрашивих јунака који
излазе на то поље и окомоћеном руком се лаћају тог оружја, пишући и певајући без мане и страха о чему хоће и како хоће. Таква слободапостаје поезија сама по себи, као што сведочи ова најновија зиданица од цигли-речи.

                                                 Матија БЕЋКОВИЋ
СНЕГОВИ МИЏОРА

ЖИВОТ МЕ ПРОМАШИО

Живот ме промашио.
Само још смрт да ме промаши,
Па смо квит.

НАД АТОНОМ ЗНАК ПИТАЊА / Драган Борисављевић


НАД АТОНОМ ЗНАК ПИТАЊАПутем уским ми ходимо столећима

И прискрбни и са грехом што већ има

Сваки од нас са рођењем вољом светих

Навикнути вазда за сне лако мретиЧистим срцем тек слутимо негде тамо

Усред воде откровења трачак само

Докле небом стално лебди знак питања

Над Атоном у вечери и свитања