Манастир Св. Ђорђа

Манастир Св. Ђорђа
МЕЛНИЦА

петак, 18. март 2011.

Изводи из Извештаја о раду Матице српске у 2008. години


БИБЛИОТЕКА „ЗМАЈЕВА НАГРАДА”
Знак препознавања
У 2008. години из штампе је изашао зборник  Поезија Николе Вујчића,
добитника Змајеве награде за 2002. годину. Зборник посвећен Мирославу Цери
Михаиловићу, добитнику Змајеве награде за 2004. годину, је завршен. У припреми
су зборници о Драгану Јовановићу Данилову, добитнику Змајеве награде за
2005. годину, и Братиславу Р. Милановићу, добитнику за 2006. годину, Ивану
Негришорцу, добитнику за 2007. годину. Уредници едиције су др Славко Гордић
и Иван Негришорац. Лекторске и коректорске послове обавио је Владимир
Шовљански, технички уредник Вукица Туцаков, компјутерски слог „Графичар” а
штампао је „Прометеј” у тиражу од 300 примерака.

РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТУ
Зборник радова
(руководилац пројекта: проф. др Драган Станић)
Планирано прибављање свих текстова о рецепцији дела М. Павића у Енгле-
ској, Америци, Грчкој, Израелу