Манастир Св. Ђорђа

Манастир Св. Ђорђа
МЕЛНИЦА

петак, 27. фебруар 2015.

КУЋА У БАНАТУ / Властимир Станисављевић ШаркаменацКУЋА У БАНАТУ
(ЦИКЛУС, ПЕНТАПТИХ, О БАНАТУ У СТАРОМ МИ СРЦУ):
КУЋА У БАНАТУ
Олгици и Милану
Стој! Капија плава! –
                      има л кога жива? –
у овој сам кући
                      боравио често,
у дворишту трава
                      шта ли ми то скрива?,
морам начас ући –
                      гле, у наћвам` тесто!

Ко Олгица да га
                      замесила, рујно,
па пошла у поље
                      по шљиве за нудле,
ал јој Милан, врага,
                      у бирцузу чујно
карта с много воље,
                      ( са њим су и пудле).

Нико ме не лаје,
                      ућ` ћу на прстима:
како данци прођу!,
                      цел век нисам био:
њихов син, сад даје
                      предност градовима –
чекам ЊИХ да дођу –